Сетивата в полет, или храната на „Хвърчило“

Родопите говорят чрез очите и небцето. Гледките и вкусовете са езикът на планината, а ние отлично знаем как да ти преведем този език. Родопите са една от онези магии, които те завладяват бавно и постепенно. Първо леко те викат към себе си, после те оставят сам да направиш първите крачки, а когато те допуснат до […]

HVARCHILLO 2020